Berit Kjeldsberg (grade 8)

Bjerkaker Skole
Sorems Veg
9006 Tromso
Norway 

 

_______________________________________________________________________

 
Copyright © SnowSTAR.